• Pride Precise Manufacturing Ltd.
  • Address: Jiao she Manufacture Area Dongkeng Town Dongguan City , Guangdong, China
  • Tel : 0769-83887676/83693676
  • Fax : 0769-83887070
  • E-Mail : dgpride@126.com/13809620810@139.com
  • Overseas business : Mr.Jin Changji
  • E-mail : 13809620810@139.com